Wijze raadsman, raadgever

In de Odyssee van Homerus neemt de godin Athene de gestalte van Mentor aan, die dan tijdens de jarenlange afwezigheid van zijn vader de wijze raadgever wordt van Telemachos, de jonge zoon van Odysseus.

(bron: Etymologiebank; Beeldbank Wikipedia)

‘Mentor, help ons hieruit! Om onze oude vriendschap en om bewezen diensten’.

Uit: Homerus, Odysseia, de reizen van Odysseus

Ondersteunende functie

Een mentor ondersteunt mensen bij het nemen van beslissingen als zij dat zelf niet kunnen. Soms handelt de mentor als vertegenwoordiger uit naam van die cliënt. Dit gebeurt op basis van bekendheid met de wensen en de situatie van de cliënt. De mentor vertolkt deze naar zorgaanbieders als arts en verpleging en andere partijen waar nodig in overleg met de familie.

Voor wie wordt een mentorschap ingesteld?

Een mentorschap wordt ingesteld voor een persoon die op het gebied van welzijn wilsonbekwaam is vanwege een geestelijke of fysieke aandoening. Dit kan het geval zijn als iemand een herseninfarct heeft gehad, een ernstige psychiatrische ziekte, een (licht) verstandelijke beperking of een vorm van dementie heeft. Een mentor wordt benoemd als er geen familielid of andere naaste is die deze rol op zich kan nemen of dit niet wijs wordt geacht.

Wettelijke vertegenwoordiger

Omdat de mentor een wettelijk vertegenwoordiger is, wordt het instellen door het kantongerecht uitgevoerd. Een mentor rapporteert over elke cliënt aan de rechtbank. Het gaat hierbij niet om vermogensrechtelijke (geld)zaken, maar juist om welzijn en zorg. De mentor ontvangt een beperkte van te voren vastgestelde financiële vergoeding.

Taken van een mentor

Een mentor gaat uit van de wensen, gewoonten en behoeften van de cliënt.

Tot zijn of haar taken behoren:

•             wensen en situatie leren kennen

•             cliënt advies geven

•             vertrouwenspersoon zijn

•             de belangen van zijn client behartigen

•             cliënt vertegenwoordigen

Klik hier voor meer informatie over mentorschap in het algemeen.

Klik hier voor informatie over de taken van een professioneel mentor

Klik hier voor het kwaliteitscertificaat toegekend door Registerplein

Mijn mentorschap

In mijn functie als mentor put ik uit mijn levenservaring en inlevingsvermogen als persoon. Maar ook door mijn ervaringen als opbouwwerker en mijn werk als persoonlijk begeleider en trajectbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg, heb ik de juiste instelling om een goede mentor te zijn. Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren en wil graag als onafhankelijke persoon voor betrokkene opkomen.

Ik werk binnen een straal van ongeveer 70 km vanaf Den Haag gezien.

Klik hier om de brochure te downloaden

Klik hier om mij te contacteren voor mentorschap voor uw familielid of client.

Onze werkwijze in 6 stappen

Wij werken volgens een stappenplan waardoor mensen die worstelen met eenzaamheid, verandering, verlies, chaos, besluiteloosheid, bezorgdheid, stress, faalangst of overbelasting gaandeweg veranderen en zich minder zorgen maken, meer in verbinding zijn en meer genieten van het leven.

MEER OVER ONS +

 • Kennismaken

  Oriëntatie

 • Wensen, doelen en motivatie

  Wat ga ik doen? Wat wil ik? Waarom wil ik dat?

 • Inventarisatie

  Wat is daar voor nodig, hoe ga ik het doen? Wat weet ik er al van?

 • Oefenen/ actie/ doen

  Workshops, stages en modules.

 • Stilstaan

  Gaat het nog goed? Moet er nog iets aan gedaan worden? Kom ik iets tekort?

 • Terugblikken

  Terugblikken

  Hoe is het gegaan? Heb ik wat ik wilde? Is het gegaan zoals ik had gedacht? Is het goed zo? Wat doe ik de volgende keer?