Als er iets niet goed gaat in de dienstverlening, is het belangrijk om erover te praten. Dat kan helpen om samen een oplossing te vinden. We vinden het waardevol om te horen wat u van onze service vindt, want zo kunnen we beter worden. Als u niet tevreden bent en we komen er samen niet uit, kunt u een klacht indienen. Dit reglement gaat over klachten met betrekking tot mentorschap en curatele. Hier leest u hoe dat werkt.

 1. Iets indienen
  Als u niet tevreden bent over uw mentor of hoe een medewerker met u of uw zaken omgaat, kunt u een klacht indienen. We willen graag eerst met u praten om samen tot een oplossing te komen. U kunt iemand meenemen om u te steunen tijdens het gesprek.
 2. Wie kan klagen?
  Alleen cliƫnten kunnen een klacht indienen. Ook mensen die wettelijk gemachtigd zijn om curatele en/of mentorschap voor u aan te vragen, kunnen dat doen.
 3. Hoe werkt het?
  Klachten moeten schriftelijk worden ingediend, bijvoorbeeld per e-mail. De klacht moet ondertekend zijn en de volgende informatie bevatten: uw naam, adres, woonplaats (of die van de persoon namens wie de klacht wordt ingediend), de datum en een beschrijving van waar de klacht over gaat. Stuur uw klacht zo snel mogelijk in, maar uiterlijk binnen 12 maanden na het voorval waarover u klaagt.
 4. Wat gebeurt er na indiening?
  Als we uw klacht ontvangen hebben, sturen we u binnen een week een ontvangstbevestiging en nodigen we u uit voor een gesprek. Hier kunt u uw klacht toelichten en eventueel bewijsmateriaal meenemen. We proberen tijdens dit gesprek tot een oplossing te komen. Daarna onderzoeken we uw klacht zorgvuldig en binnen 6 weken ontvangt u een brief met onze beslissing.
 5. Niet eens met de beslissing?
  Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM). Ook kunt u rechtstreeks naar de kantonrechter stappen.
 6. Vertrouwelijkheid
  Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Als we informatie van anderen nodig hebben, vragen we eerst uw toestemming.
 7. Registratie
  We registreren alle klachten in een centraal systeem, inclusief onze beslissingen daarover.
Deze regels zijn van kracht vanaf 1 juni 2017 en gelden voor onbepaalde tijd.