De kosten van mentorschap zijn wettelijk vastgelegd door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK). Let op! Herstel en Ontwikkeling is met ingang van 01-01-2024 voor wat betreft het mentorschap vrijgesteld van BTW.

MENTORSCHAP 2024

Reguliere kosten
  • Intake- en opstartkosten: € 621,00 eenmalig
  • Maandelijkse kosten: € 110,00 per maand

Afhankelijk van uw situatie en uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap. Bovenstaande kosten kunnen  dan geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

U vindt de tarieven ook terug in de Aanbevelingen mentorschap van het LOVK of in de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het LOVK.