1. Aanmelding en intake

Als je een mentor nodig hebt, kun je jezelf aanmelden via telefoon, e-mail of een contactformulier. Tijdens het eerste gesprek of telefonisch contact bespreken we waarom je een mentor nodig hebt. Dit gesprek kan worden gevoerd door de mentor met jou en/of de persoon die je heeft doorverwezen. We praten kort over jouw situatie en je relatie met de doorverwijzer. Ook leggen we uit wat mentorschap inhoudt en wat een mentor voor je kan betekenen.
Als het lijkt alsof je inderdaad een mentor nodig hebt, plannen we een kennismakings- of intakegesprek in, als jij dat wilt. Tijdens dit gesprek leer je de mentor en de doorverwijzer kennen. Als deze kennismaking prettig verloopt en beide partijen met elkaar verder willen, kunnen we gelijk een intakegesprek doen. Dit kan ook op een later moment, tijdens een volgende afspraak. Voor de intake gebruiken we een formulier en checklist. Tijdens het gesprek geven we informatie over mentorschap, wat het inhoudt en hoe we werken. We bespreken ook hoe je ons kunt bereiken en de kosten van het mentorschap. Tot slot bespreken we hoe je mentorschap kunt aanvragen en wie dit zal doen. Als de mentor dit doet, vullen we gelijk het formulier voor de rechtbank in.

  1. Aanvragen van mentorschap

2.1 Verzoek tot instelling van mentorschap

Voor het aanvragen van mentorschap is er een formulier beschikbaar op de website van de rechtbank. Het ingevulde formulier wordt verzonden naar de kantonrechter in het district waar de betrokkene woont. De mentor kan helpen bij de aanvraag. Bij het aanvraagformulier zijn enkele bijlagen beschikbaar:

De mondelinge behandeling (zitting) van de rechtszaak is meestal binnen 2 maanden nadat het verzoek is ingediend. De belanghebbenden worden uitgenodigd voor de zitting, tenzij zij een akkoordverklaring hebben ondertekend of als de betrokkene in het aanvraagformulier heeft gevraagd om de belanghebbenden niet te informeren. Bij medische redenen kan contact worden opgenomen met de rechtbank.

2.2 Mentorschapsplan

Het mentorschapsplan geeft informatie over gemaakte afspraken tussen mentor en betrokkene over de inzet van de mentor. Dit plan wordt voorafgaand aan de benoeming gemaakt.

2.3 Benoeming door de kantonrechter

Als de mentor de beschikking van haar benoeming van de kantonrechter heeft ontvangen, informeert zij haar cliënt en de eerste contactpersoon uit de zorg hierover en maakt zij een afspraak voor een vervolggesprek. Daarna neemt de mentor contact op met de zorgverleners voor verdere informatie over de cliënt.

3. Uitvoering mentorschap

We voeren het mentorschapsplan uit en behandelen zaken die zich gedurende het jaar voordoen. Dit omvat onder andere:

  • Regelen van zorg met zorgverleners en behandelaars.
  • Persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene.
  • De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners of instellingen.
  • In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
  • Ingrijpen bij situaties die niet goed zijn voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is dit in te zien.

Bij ingrijpende situaties raadplegen we de rechter.

4. Administratieve organisatie

We houden cliëntendossiers bij, maken gebruik van Excel-bestanden voor overzichten en zorgen voor back-ups van de gegevens.

5. Beëindiging mentorschap

Het mentorschap kan worden beëindigd om verschillende redenen. Bij beëindiging worden de nodige stappen genomen en wordt een eindverslag opgesteld en verzonden.

6. Financiële administratie

We houden de inkomsten en uitgaven bij, maken facturen en zorgen voor de financiële administratie.

7. Bereikbaarheid en Social Media

We zijn telefonisch bereikbaar en via andere kanalen zoals WhatsApp, e-mail en social media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.