Kennismaking

Zodra ik van een betrokkene, zijn/ haar familie, een behandelaar, een collega of de EVV-er verneem dat men op zoek is naar een mentor, ga ik langs om kennis te maken en te zien of er ‘een klik’ is.
Als er van beide kanten een klik is, maak ik zo spoedig mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Bij dit gesprek dat ongeveer 2 uur kan duren is een familielid of iemand van de begeleiding aanwezig.
In dit gesprek breng ik samen met betrokkene en zijn/ haar familie/ behandelaars de zorgvraag/behoefte in kaart. We kijken wat er in het zorgplan/ leefplan/ behandelplan staat, wat de wensen zijn voor de korte en langere termijn en de betrokkene en zijn/ haar familie belangrijk vindt in het leven (levensovertuiging). Is er een hobby of liefhebberij? Wat vindt de betrokkene prettig in de samenwerking en wat niet?
Ik maak hiervan een verslag en stuur dit naar de betrokkene of zijn/ haar familie. Dit verslag wordt later besproken om te kijken of alles goed begrepen is.

De aanvraag en het plan

Naar aanleiding van wat er besproken is en in samenspraak met de betrokkene formuleer ik een aantal doelen.
Het aanvraagformulier voor mentorschap voor de rechtbank kan tijdens het intakegesprek ingevuld worden maar dit kan ook later gedaan worden met de familie of behandelaars. Indien nodig en gewenst, ben ik bij de zitting aanwezig en bied de nodige begeleiding.
Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is, maak ik verdere afspraken over het gewenste aantal bezoeken (minimaal 1 x per 2 maanden), wat er gedaan moet worden om de wensen in vervulling te doen gaan: c.q. wat daar voor nodig is en hoe daar aan gewerkt gaat worden e.d. (mentorschapsplan). Van alle bezoeken en werkzaamheden maak ik een verslag.

Lopen zaken anders dan gepland, dan ruim ik tijd in om de doelen met de betrokkene en zijn familie bij te stellen.
Ik ben aanwezig bij het jaarlijkse zorgplan/ leefplan/ behandelplan bespreking. Een keer per jaar wordt het mentorschapsplan als geheel geëvalueerd en maak ik daarvan een verslag.

Beëindiging van het mentorschap

Indien het dossier beëindigd wordt door opzegging, opheffing of het aanstellen van een nieuwe mentor dan neem ik binnen 2 weken contact op met de cliënt of de nieuwe mentor om afspraken te maken over de overdracht. Mocht er geen sprake zijn van opvolgend mentorschap, dan stel ik alle betrokken instanties schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het mentorschap en mijn bevoegdheid, en vermeld waar de correspondentie naartoe moet worden gestuurd. Ik verschaf binnen een maand aan de cliënt of de opvolgende mentor een lijst met alle instanties waarmee de cliënt te maken heeft gehad en de relevante onderliggende stukken. Mocht ik de bovenstaande termijnen hebben overschreden, zal ik reden hiervan in het dossier vermelden t.b.v. een eventueel uitstelverzoek aan de rechtbank. Ik ben overigens niet verplicht het complete dossier aan de cliënt over te dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.